Den beskjedne dronningen

Suksess er kompliserte greier. Det tar lang tid før vi oppnår den og enda lengre tid før vi skjønner at vi har gjort det. Uansett er det vanskelig å innse det før andre folk peker veldig tydelig på det. Man skal lete lenge etter bedre måter å vinne store gevinst på hvis man slipper å […]

Hvem som bestemmer?

En av de greiene det nye århundre brakte meg seg, sammen med teknologisk utvikling, er bloggerkriger. Nemlig har borgerkriger og bruk av våpen blitt erstattet av an mindre farlig form for krigføring. Nå står det to reflekterende jenter i sentrum, den ene mest kjent for sine blogginnlegg og den andre som er en etablert skuespiller. […]