Flere og flere mister lappen på grunn av hasj

I det siste er det flere og flere som har blitt fratatt førerkortet etter innrømmelse av å ha røkt hasj. De har dog ikke kjørt i påvirket tilstand, men likevel har de fått en slik konsekvens. Dette er det mange som mener er veldig feil, ettersom førerkortet har lite å gjøre med at de bruker hasj på fritiden.

Skremselspropaganda

En professor ved Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, tror at politiet bruker dette som et verktøy for å få unge til å holde seg unna hasj, ifølge NRK. Spesielt når hasjbruket ikke har påvirket ungdommenes kjøreferdigheter. Politiet på sin side mener at de gjør dette for å forebygge trafikkulykker da hovedårsaken til de aller fleste ulykkene er nettopp rus. De viser til veitrafikkloven, som sier at politiet kan pålegge sjåføren å levere fra seg førerkortet inntil videre dersom politiet mener det er skjellig grunn til å tro at han eller hun ikke lenger oppfyller de kravene som stilles til syn, hørsel og førlighet. Under førlighet er det uthevet at dette gjelder påvirkning av alkohol eller andre rusmiddel.

Likevel mener mange at politiet viser en svært lav terskel for edruelighet, og det understrekes at ikke all bruk av hasj er rusmisbruk. Det strides gang på gang om bruken av hasj, konsekvensene og hvor farlig det er. Dette er en evig diskusjon, og samtidig som vi diskuterer om dette i Norge, legaliseres faktisk hasj i flere stater i USA, samt mange andre land. Hasj kan også brukes som medisin. Når politiet i tillegg utfører så drastiske tiltak mot bilførere som røyker hasj, blir det naturligvis reaksjoner.

Ansvaret bør flyttes

Professor Marthinussen mener at politiet ikke lengre viser at de ikke klarer å håndtere dette på noen god måte, og mener derfor at akkurat dette ansvaret bør flyttes til noen som kanskje kan håndtere det bedre, som Statens Vegvesen.

admin Author