Siste nytt fra Norge – Tvangekteskap

I Norge har tvangekteskap blitt et vidt omdiskutert tema. I det siste er det nemlig i Klassekampen, en av de norske riksdekkende dagsavisene, at man legger fram sine synspunkter på en sånn problemskapende praksis. Det første, ifølge mange norske politikkere, har mye med dårlig integreringspolitikk å gjøre, spesielt nå i tiden, der integreringspolitikken skal være godt utbydg, nøyaktig gjennomtenkt og forsiktig iverksatt.

I pauser av å lese om rådende politiske spørsmål kan du ha det gøy med å spille noen dataspill eller andre pengespill som odds, live odds, casino, poker, bingo osv. Spillene er tilgjengelige døgnet rundt og det er bare å velge og vrake. Sjekk tilbudet på Unibet bonuskode.

Jan Bøhler, medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen og Arbeiderpartiets langvarige medlem, var den som satt problemet under debatt. I det siste har han vært svært aktiv i samfunnsspørsmål hva angår ungdommen og ungdommens forhold til både egen kropp og forhold til sine medmennesker. Nemlig var det åtte anmeldelser av tvangekteskap som kom i 2016, og de ble anført som grunnen til det harde angrepet mot nåtidens regjering. Det er også at det ovennevnte temaet markerer seg tydelig i andre dagsaktuelle saker som gjør at mange norske politikkere ønsker å gjøre rede for årsakene til disse dagsaktuelle sammfunsproblemer og finne fram løsninger.

Det er nemlig anført at Bøhler vil skjerpe lovbestemmelsen mot tvangekteskap og gjøre den om til at den også forbyr “arrangert ekteskap med utilbørlig press”. I Norge annerkjennes det ikke ekteskap inngått i utlandet under tvang, har det siden 1. juni 2007. til i dag vært regelen. Bøhler sier faktisk at det ikke finnes stor forskjell mellom ekteskap man inngår under tvang, og arrangerte ekteskap man også inngår under stor press av omgivelsene. Tirsdag 28. november 2017. skal han holde interpellasjon i Stortinget og han håper det blir flere tiltak angående temaet som kommer ut av interpellasjonen. Han viser sitt ønske om at tiltak settes i gang ved å si at man vil måtte fremme sakene fra selve Stortinget hvis integreringsministeren ikke finner på en ny politisk strategi til å løse de ovennevnte problemene. Han oppfatter det som nødvendig og mener at det faktisk er regjeringen som har lovkompetansen og må få fram forslag til lovendring, spesielt nå til dags, der man får et stadig økende antall henvendelser fra minoritetsmiljøene og mange søker bekyttelse mot fysisk og psykisk æresvold som hersker i disse miljøene. Han angriper sterkt Norges nåværende integreringsminister, Sylvi Lishtaug, og mener at hun ikke kommer til å få sine løfter gå i oppfyllelse og planlegger å komme med en lang liste over hva som han mener er årsaker til negativ sosial kontroll.

Man kan få flere opplysninger om det på Tidskiften for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmåls nettside og Klassekampens offisielle nettside.

admin Author